Annuleringsvoorwaarden

Annulering

Annuleringen moeten per e-mail aan ons worden doorgegeven.
Direct na ontvangst van de schriftelijke annulering zenden wij u dan een bevestiging van uw annulering.

Bij annulering gelden de volgende voorwaarden:

  • Bij annulering vanaf de dag van reservering tot 42 dagen voor de dag van aankomst ben je 20% van het factuurbedrag verschuldigd.
  • Bij annulering vanaf de 42e dag tot de dag van aankomst is het volledige factuurbedrag verschuldigd.

Als wij genoodzaakt worden tot annulering van ons appartement, door welke omstandigheid dan ook, zal de huurder hiervan direct in kennis worden gesteld, en zullen wij onmiddellijk het al door de huurder betaalde bedrag terugstorten. De huurder heeft geen enig meer of ander recht dan het terugvorderen van dit bedrag.

Wij raden u dringend aan goed verzekerd op reis te gaan. Een goede reis-, bagage-, ongevallen- en ziektekostenverzekering behoedt u voor de financiële gevolgen van ongevallen of ziekte.
Laat u zich hierover goed voorlichten bij uw verzekeringsagent.

Wijzigingen door de huurder

Indien u in uw reeds gedane reservering een wijziging wenst aan te brengen, dient u dit direct aan ons door te geven. Deze wijziging (nl. wisseling van huurperiode) wordt door ons schriftelijk bevestigt, indien dan nog mogelijk. De hieraan verbonden kosten bedragen altijd € 30,-. Wijzigingen in huurperiode worden gezien als overboekingen.

Overboekingen door de huurder

Wenst u de huurperiode te wijzigen dan is dit mogelijk tot 6 weken voor aanvang van de huurperiode.
Het wijzigen van de huurperiode is uitsluitend mogelijk naar een periode gelegen binnen max. 2 kalendermaanden van de geboekte huurperiode en enkel indien er nog beschikbaarheid is. Indien u later dan deze voornoemde termijn van 6 weken voor aanvang van de huurperiode wenst over te boeken of naar een periode gelegen buiten de 2 kalendermaanden van de reeds geboekte huurperiode, dan wordt dit als annulering en nieuwe boeking beschouwd en zijn de annuleringsvoorwaarden onverminderd van kracht (zie punt 6). De kosten voor het wijzigen van de huurperiode bedragen € 75, dit komt dan bovenop de huurprijs.